Dezynfekcja

Oferujemy usługę dekontaminacji pomieszczeń z wirusów, bakterii, zarazków i innych czynników na wezwanie oraz programem periodycznego oczyszczania dogłębnego wykonywanego okresowo przy użyciu 6% środka dezynfekcyjnego Nocolyse metodą fumigacji nadtlenkiem wodoru. Dekontaminacji podlegać mogą wszystkie pomieszczenia w tym biura, pomieszczenia techniczne, socjalne, szatnie pomieszczenia użytku medycznego. Używane preparaty są obecnie najnowocześniejszą metodą odkażania stosowaną również do odkażania pojazdów (karetki pogotowia). Metoda ta jako jedyna jest rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia i Światową Organizację Zdrowia i jest skuteczniejsza od ozonowania.

Oferowany przez nas specyfik jest preparatem biobójczym, oraz posiada dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dopuszczenie obejmuje stosowanie środka w miejscach publicznych włącznie z służbą zdrowia. Zatem dopuszczenie naszej oferty spełnia cel postępowania.

Metoda polega na zamgławianiu pomieszczeń suchą mgłą nadtlenku wodoru wytwarzaną w urządzeniu dekontaminatora. Zamgławianie w żaden sposób nie ma wpływu na znajdujące się w pomieszczeniu wyposażenie w tym elektronika (komputery, monitory, drukarki itp.). Odkażeniu (z wysokim stopniem penetracji) podlegają wszystkie rzeczy znajdujące się w pomieszczeniu. Używane przez nas preparaty odkażające są produktami biobójczymi posiadającymi wymagane atesty w tym dopuszczenie do używania w placówkach medycznych.

Procedura dekontaminacji jest wykonywana w ustandaryzowany, powtarzający się sposób. Po wykonaniu wyżej opisanych procedur dostarczamy Państwu protokół jak i certyfikat z którego jasno wynika gdzie i kiedy oraz przy użyciu jakich środków dekontaminacja była przeprowadzana.

Do dekontaminacji używamy preparatów Nocolyse, które, po zastosowaniu, ulegają w 99,9% biodegradacji. Używane preparaty nie pozostawiają żadnych śladów ich użycia w postaci osadów, nakropień. Preparaty nie powodują również powstawania korozji. Pomieszczenie po wykonanej dekontaminacji są gotowe do użytkowania po około 2 godzinach, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek działań usuwających skutki dekontaminacji (czyszczenie nakropień, wietrzenie itp.)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe proponujemy użycie środka o stężeniu 6%, jednakże w miarę potrzeby dostępny jest również środek o stężeniu 12% służący do wykonania programu głębokiej dekontaminacji antyskażeniowej, który proponujemy wykonywać systematycznie lecz z mniejszą częstotliwością lub na wezwanie w trybie pilnym.

Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor - skuteczność potwierdzona licznymi badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) - Procesy dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną - określenie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej, sporobójczej i wirusobójczej obejmującej bakteriofagi.

Używane preparatu do dekontaminacji zostały przebadane w normach badań:

NF T 72-281 Badanie 15-1806
NF T 72-281 Badanie 15-1780 Clostridium difficile
NF T 72-281 Badanie 15-1780/2 Bacillus subtilis
NF T 72-281 Badanie 15-1780
  • Działanie bakteriobójcze: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae
  • Działanie grzybobójcze, drożdżobójcze: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
  • Działanie sporobójcze: Bacillus subtilis
  • Działanie wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus
  • NF T 72-281 Badanie 15-1823 Clostridium difficile

Oprócz wyżej wymienionych – dostępne liczne przykłady niezależnych badań systemu Nocospray, zarówno in vivo, jak i in vitro.

Użycie nadtlenku wodoru gwarantuje zniszczenie wirusów czego, zgodnie z wynikami badań, nie można uzyskać używając do dezynfekcji ozonu, który dodatkowo stosowany w większych dawkach lub częstszych cyklach jest szkodliwy dla zdrowia i powoduje korozję wyposażenia..

Gama używanych środków obejmuje niszczenie również owadów latających lub pełzających i roztoczy (w tym świerzbu).

Nasza firma wykonuje dekontaminacje pomieszczeń metodą zamgławiania zgodnie z potrzebami klientów, tak by wyłączanie pomieszczeń z użytkowania odbywało się w porach nie kolidujących z potrzebami korzystania z pomieszczeń.

Wykonujemy również usługi dekontaminacji z użyciem środka zapachowego, dekontaminację z usunięciem wszelkich zapachów w pomieszczeniu oraz dekontaminację antyinsektową. Możliwa jest również specjalna dekontaminacja z użyciem preparatu przeznaczonego do powierzchni mającej styk z środkami spożywczymi (kuchnie, punkty przechowywania i rozdzielania posiłków).

Usługi wykonywane są w systemie planowym. Możliwe jest również wykonanie usługi w systemie na wezwanie.